Hiển thị tất cả 5 kết quả

TỪ 2,500,000 VNĐ/ĐÊM ++ Lô K3, An Sơn, Phường 4, TP Đà Lạt 4 người 1 phòng 80 m2 Lưu ý: Giá trừ Lễ, Tết.
TỪ 5,000,000 VNĐ/ĐÊM ++ Lô K3, An Sơn, Phường 4, TP Đà Lạt 10 người 4 phòng 100 m2 Lưu ý: Giá trừ Lễ, Tết.
TỪ 2,000,000 VNĐ/ĐÊM ++ Lô K3, An Sơn, Phường 4, TP Đà Lạt 2 người 1 phòng 120 m2 Lưu ý: Giá trừ Lễ, Tết.
TỪ 12,000,000 VNĐ/ĐÊM ++ Lô K5, An Sơn, Phường 4, TP Đà Lạt 32 người 10 phòng ngủ 410 m2 Lưu ý: Giá trừ Lễ, Tết.
TỪ 7,500,000 VNĐ/ĐÊM ++ Lô K4, An Sơn, Phường 4, TP Đà Lạt 20 người 9 phòng ngủ 400 m2 Lưu ý: Giá trừ Lễ, Tết.